Rząd bierze się za alimenciarzy

Projekt ustawy przyjęty przez rząd w 2018 roku dotyczący usprawnienia ściągania długów alimentacyjnych zakłada pociągnięcie do odpowiedzialności nie tylko samych dłużników, ale również wszystkie osoby, które pomagają mu się uchylać od płatności, w tym pracodawców. Ustawa dotyczy również progu kryterium dochodowego przy przyznawaniu świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, który podwyższony do 800 osób pozwoli skorzystać większej liczbie osób.

Aktywizacja dłużników

Ściągalność alimentów z roku na rok jest bardziej skuteczniejsza, jednak według minister rodziny i pracy wciąż dążą do polepszenia swoich metod i usprawnienia działań, by jak najwięcej osób unikających płacenia alimentów na własne dzieci wywiązało się z obowiązku ustanowionego przez sąd. Rząd, przyjmując projekt ustawy, podejmuje więc w tym kierunku milowe kroki. Innowacyjność projektu polega nie tylko na samym ściganiu dłużnika, ale również na kontrolach pracodawców przez Państwową Inspekcję Pracy. Taka współpraca ma na celu odnalezienie tych osób, które ukrywają swoje dochody pracując bez umowy, przez co egzekucja komornicza nie jest skuteczna. Zjawisko ukrywania i wspierania dłużnika będzie surowo karane. Zdaniem rządu kontrole PIP będą skutecznym sposobem na ujawnienie prawdziwych dochodów osoby, która nie płaci alimentów. Obawa pracodawców przed karami i innymi problemami związanymi z prowadzonym przedsiębiorstwem zniechęcą ich do zatrudniania bez umowy i tym samym ukrywania płatników.

Konsekwencje niepłacenia alimentów

Osoby, które unikają pełnienia swych obowiązków alimentacyjnych zostaną pociągnięci do odpowiedzialności. W toku postępowania komorniczego alimenty ściągane będą również z diet dłużników, co dotyczy przede wszystkim kierowców. Do tej pory wielu z nich udawało się ukrywać prawdziwą wysokość swoich przychodów. Jeśli jednak dłużnik dalej nie będzie płacić, zostanie oddelegowany do robót publicznych. Ostatecznie, w przypadku odmówienia wykonywania prac zostanie przeciwko niemu skierowane zawiadomienie do prokuratury.

Author: admin