Pożyczki pozabankowe bez baz – czy mają jakieś wady?

instytucje pozabankowe

Widnienie w bazach sprawdzanych przez banki i niektóre instytucje finansowe ma nie tylko negatywny charakter. Bazy dzielą się na takie, które zbierają i przetrzymują informacje dotyczące wyłącznie zadłużeń i opóźnień w spłacie oraz na takie, które gromadzą zarówno pozytywne, jak i negatywne treści obejmujące zobowiązania regulowane w terminie i niespłacane wcale. Czy brak sprawdzania baz to zawsze dobre rozwiązanie?

Dobra historia kredytowa – czy ma znaczenie dla instytucji pozabankowej?

Firmy pożyczkowe sprawdzające bazy mogą na podstawie informacji o solidności klienta zadecydować o przyznaniu mu zobowiązania, jednak w większości przypadków nie ma to dużego znaczenia. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku banków, które zwracają uwagę zarówno na to, czy zobowiązania były spłacane w terminie czy też nie. Niekorzystne mogą być zatem nie tylko opóźnienia, ale również brak jakichkolwiek zobowiązań, który nie udzieli bankowi żadnych informacji na temat klienta wnioskującego o przyznanie kredytu.

Jakie bazy zbierają informacje pozytywne i negatywne?

  • BIK, czyli Biuro Informacji Kredytowej – założone przez Związek Banków Polskich oraz banki prywatne. Jego celem jest gromadzenie i udostępnianie historii kredytowych klientów banków oraz firm pożyczkowych pozabankowych.

  • ERIF, Biuro Informacji Gospodarczej – zbiera i przechowuje informacje o płatnikach i dłużnikach.

Pożyczki pozabankowe bez baz – kiedy warto z nich skorzystać?

Klienci, którzy mają dobrą historię kredytową nie muszą się obawiać, że jakakolwiek instytucja mogłaby im odmówić. Natomiast dłużnicy i osoby zalegające z uregulowaniem wszystkich zobowiązań mogą skorzystać z pożyczki pozabankowej bez baz. To korzystne rozwiązanie, ponieważ pozwala uzyskać dowolną kwotę mimo zadłużeń. Nie oznacza to jednak, że instytucje pozabankowe nie weryfikują swojego klienta pod względem ryzyka wystąpienia nierzetelności. Według Art.9 z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. 2011 Nr 126 poz.715) wierzyciel jest zobowiązany do oceny takiego ryzyka, jednak zamiast korzystania z baz, jako podstawę oceny może wziąć informacje uzyskane od klienta, na przykład w formie oświadczenia o dochodach.

Author: admin