Nielegalne opłaty za telewizor w szpitalach

Jeszcze do niedawna przebywanie pacjenta w szpitalu wiązało się z dodatkowymi opłatami za korzystanie z podstawowego wyposażenia szpitala. Placówka pobierała opłaty nie tylko za telewizor, ale również za szafki i czajnik. Praktyki te wzbudziły spore zainteresowanie Rzecznika Praw Pacjenta, który szybko zdecydował się działać w kierunku polepszenia warunków pacjentów oraz poszanowania ich godności.

Pacjent nie będzie płacił

Po tym, jak do Rzecznika Praw Pacjenta dotarły praktyki stosowane przez pomorski szpital, wniosek szybko został złożony do sądu. Na oddziale rehabilitacyjnym placówki pobierano od pacjentów opłaty nie tylko za telewizor, ale również za szafki i czajnik! Tygodniowy pobyt w szpitalu wiązał się z dodatkową opłatą w wysokości 40 złotych, w tym 10 złotych za czajnik oraz 30 złotych za telewizor i szafy. Rzecznik Praw Pacjenta nie miał wątpliwości, że powyższa sytuacja jest jawnym naruszeniem prawa pacjentów do godności, co trzeba natychmiast zmienić. Sprzeciw trafił do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który 28. września 2018 roku przyznał Rzecznikowi Praw Pacjenta rację i ustalił, że pobieranie dodatkowych opłat za wyposażenie przez szpitale jest nielegalne. Oznacza to, że pacjenci nie muszą płacić za telewizor, szafki i czajnik, a także inne przedmioty użytku codziennego, z których korzystanie w niektórych placówkach musieli pokrywać z własnej kieszeni.

Szpital zapewni leki przyjmowane na stałe

Kwestią sporną było wystąpienie Rzecznika Praw Pacjenta o to, by do obowiązków placówki należało zapewnienie leków na choroby przewlekłe tym pacjentom, którzy w szpitalu przebywają. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił wniosek w lutym 2018 roku. Jednak 28. września 2018 roku Naczelny Sąd Administracyjny zgodził się z Rzecznikiem Praw Pacjenta, że wymagania dotyczące posiadania przez pacjenta na czas pobytu w szpitalu leków przyjmowanych na stałe w oryginalnych opakowaniach jest łamaniem praw pacjentów do świadczeń zdrowotnych. Oznacza to, że szpital ma obowiązek zapewnić pacjentowi leki na choroby przewlekłe.

Author: admin