Kiedy okres studiów wlicza się do emerytury?

Ubezpieczenie emerytalne odprowadzane jest w okresy składkowe, które pojawiają się w momencie podejmowania aktywności zawodowej. Choć wskazać można, że właściwe tylko staż pracy liczy się podczas obliczania wysokości emerytury, to w niektórych okolicznościach również czas spędzony na uczelni podczas zdobywania wykształcenia wyższego ma znaczenie.

Ustawa z 2015 roku wprowadziła znaczące zmiany na korzyść emerytów

Okres składkowy przypada podczas stażu pracy, pozostałe okresy są nieskładkowe. Oznaczać to mogłoby, że czas studiów również jest tym czasem i nie zostanie wliczony do emerytury. Ustawa z dnia 5. marca 2015 roku o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w sposób znaczący wpłynęła na wysokość emerytur, ponieważ pozwala wliczać staż ubezpieczeniowy na podstawie wszystkich przepracowanych lat. Ustawa z 1. stycznia 1999 roku uniemożliwiała wliczenie w staż ubezpieczeniowy okresu studiów. Obecnie lata spędzone na zdobywaniu wykształcenia wyższego mogą być wliczone jednak nie powinny przekraczać 1/3 wszystkich udowodnionych okresów składkowych, czyli czasu aktywności zawodowej.

Zmiany, które naprawiły założenia poprzednich ustaw

Do okresów składkowych wliczone będą również te lata, które były przepracowane po 31. grudnia 1998 roku. W grudniu wdrożono ustawę o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, która była swego rodzaju reformą wskazującą uzależnienie emerytury pracownika od wysokości wszystkich wpłaconych przez niego składek. Suma tych okresów naliczana była jednak do 1998 roku, co było niesprawiedliwe dla osób urodzonych przed tą datą, ponieważ nie zdążyły wypracować odpowiedniego stażu. Ustawa z dnia 5. marca 2015 roku daje szansę tym osobom starać się o ponowne przeliczenie świadczenia emerytalnego z uwzględnieniem okresu studiów i czasu pracy, który miał miejsce przed 1998 rokiem i do 2015 roku nie był brany pod uwagę podczas wyliczeń. Okres studiów nie zostanie jednak uwzględniony w przypadku osób, które urodziły się przez 1. stycznia 1949 rokiem.

 

Dziękujemy za pomoc firmie SalvusMoney która udzieliła nam niezbędnych wskazówek oraz porad.

Author: admin