Amortyzacja kosztów prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej.

Prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą, wiele wydatków związanych z rozwojem i utrzymaniem firmy zaliczyć można do kosztów. Niesie to duże korzyści dla samego przedsiębiorstwa szczególnie na początku, kiedy inwestycja w założenie firmy przewyższa uzyskane przychody.

Koszty firmy – dlaczego im wyższe tym lepiej?

Duże koszty firmy wiążą się z dużymi wydatkami, jednak szybka pożyczka na ratyim one wyższe, tym mniejszy podatek do zapłacenia. Należy jednak być ostrożnym i nie wrzucać w koszty wszystkich wydatków, ponieważ wiele z nich się nie kwalifikuje z tego względu, że nie przyczyniły się do zwiększenia przychodów w firmie. W takiej sytuacji Urząd Skarbowy może pociągnąć podatnika do odpowiedzialności, nakładając na niego karę. Każdy wydatek powinien być odpowiednio udokumentowany i mieć formę rachunków, faktur, dowodów zapłaty, umów i rachunków od umów.

Typowe wydatki wliczane w koszty

Najczęściej w koszty jednoosobowej działalności gospodarczej wliczyć można maszyny i urządzenia, komputery oraz inne wyposażenie biura niezbędne do prowadzenia firmy i uzyskiwania przez nią przychodów. Dodatkowo mogą to być rachunki za media, wynagrodzenie pracowników, oprogramowanie użytkowe, a więc systemy operacyjne czy pakiet Office. Ponadto w koszty wrzucić można szkolenia, warsztaty, a nawet studia podyplomowe ściśle związane z profilem firmy, kursy językowe, książki i czasopisma branżowe. Do kosztów można też wliczyć wyjazdy służbowe i outsourcing, a więc usług księgowe lub prawne, jeśli udowodni się, że przyczyniają się do zwiększenia zysków przedsiębiorstwa.

Nietypowe wydatki wrzucane w koszty

Zdarza się również, że kierunek firmy wymaga uwzględnienia przez Urząd Skarbowy kosztów nietypowych, które jednak przyczyniają się do uzyskania przychodów. Należą do nich utrzymanie psa, który pilnuje magazynu, a więc wydatki na karmę oraz weterynarza, czy też odzież – nie tylko ochronna, ale również elegancka, jeśli będzie pełniła reklamę firmy i budowała jej pozytywny wizerunek, co przyczyni się do zwiększenia dochodów działalności.

Author: admin